zaloguj się   |   

Nasza Historia

"Każdy ma w sobie wiele możliwości, wystarczy je tylko odkryć" - ta myśl Konfucjusza przyświecała twórcom Przedszkola Artystycznego "PLASTONUTKI". Postanowili oni zadbać o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci oraz pomóc w pełnym rozwoju ich uzdolnień artystycznych, by w przyszłości stały się świadomymi odbiorcami lub nawet twórcami sztuki...


Było to zadanie ambitne, ale realizowane przez grupę entuzjastów, dla których dobro najmłodszych było sprawą dużej wagi - szybko nabrało realnych kształtów.

Jako pierwsza pomogła dyrekcja Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 1 im. H. Wieniawskiego, gdzie od lat organizowano zajęcia rytmiki dla dzieci 6-letnich, przygotowujące je do ewentualnego podjęcia nauki w szkole. Drugim patronem "PLASTONUTEK" zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS.

Rozszerzenie programu zajęć z rytmiki oraz dołączenie do nich lekcji plastyki spotkało się z aprobatą dzieci i rodziców, a grono nauczycieli, których - poza wysokimi kwalifikacjami - cechowały zapał, pomysłowość i wielka serdeczność dla podopiecznych spowodowały znaczny wzrost zainteresowania taką formą zajęć.

Ilość dzieci i grup "PLASTONUTEK" szybko rosły. Zajęciami zainteresowali się rodzice dzieci młodszych, powstały więc grupy dla 4- i 5-latków. Pojawiły się też pytania, czy nie byłoby możliwe utworzenie przedszkola przedpołudniowego, gdyż dla wielu dzieci łączenie zajęć w "zwykłym" przedszkolu z popołudniowymi jest zbyt męczące. Dzięki tym sugestiom, po wielu konsultacjach z zarządem Stowarzyszenia oraz Panią Dyrektor POSM - Krystyną Majorowicz - ówczesna kierowniczka przedszkola postanowiła poszukać lokalu na zorganizowanie przedszkola z pełnym zakresem zajęć dydaktycznych i artystycznych.

Dzięki życzliwości Pani Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej oraz Pani Dyrektor Państwowej Bursy Szkół Artystycznych - "PLASTONUTKI" znalazły bezpieczne lokum w świetlicy bursy - "przez ścianę" z patronującymi im szkołą i Stowarzyszeniem. Od tego momentu wszystkie działania nabrały rozpędu. Błyskawicznie zarejestrowano nowopowstające przedszkole w Kuratorium Oświaty, znaleziono nauczycieli o bardzo wysokich kwalifikacjach, zadbano o wyposażenie sali i szatni w najpotrzebniejsze sprzęty, zakup pomocy dydaktycznych, spełnienie wymogów sanitarnych. Ponieważ świetlica bursy pozwalała na stworzenie tylko jednej grupy przedszkolnej ustalono, że najpierw powstanie "Zeróweczka", a z czasem pani dyrektor rozejrzy się za nowymi pomieszczeniami, pozwalającymi utworzyć kolejne oddziały przedszkolne. Zainteresowani rodzice pomogli przeprowadzić rekrutację, szukając przyszłych przedszkolaków wśród swoich krewnych i znajomych. Wśród wychowanków "Zeróweczki" znalazły się dzieci nauczycieli POSM I i POSM II stopnia oraz rodzeństwo uczniów tych szkół. W pierwszym roku działalności do "Zeróweczki" uczęszczało 23 dzieci, a liczba zainteresowanych nią rodziców była coraz większa.


Od początku istnienia przedszkola jego dyrektorem była Agnieszka Nowak. Jej przypadła rola organizacji zarówno grup popołudniowych, jak i przedpołudniowej "Zeróweczki". Ona też - zachęcona dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci - zaczęła rozglądać się za nową siedzibą, pozwalającą rozszerzyć "Zeróweczkę" do rozmiarów kilkuoddziałowego przedszkola. Jej działania przyniosły pozytywny efekt i dzięki wielu "dobrym duchom" od września 2005 r. w wynajętych i pięknie wyremontowanych pomieszczeniach kamienicy przy al. K. Marcinkowskiego 1 rozpoczęło działalność 3-oddziałowe przedszkole z grupami dla dzieci 3- i 4-letnich, 5-letnich oraz zerówką. Grupy popołudniowe nadal mają zajęcia w POSM nr 1 przy ul. Solnej 12 (patrz: Zajęcia popołudniowe).
Od listopada 2005 r. do października 2006 r. dyrektorem przedszkola była Grażyna Adamczak - Krzykowska.
Od października 2006 r. do końca czerwca 2007 r. obowiązki dyrektora pełniła Ewa Drzewiecka.
Od 1 lipca 2007 r. funkcję dyrektora pełni Iwona Kłosińska.

Cofnij