zaloguj się   |   

Nasza oferta

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.00.

Oferujemy:

 • Zapewniamy również opiekę specjalistów:
  - logopedy i psychologa.
 • Dla dzieci z grupy najstarszej proponujemy lekcje gry na instrumentach
  - fortepian, skrzypce, flet, wiolonczela, trąbka, gitara - za dodatkową opłatą.

 • Przedszkole oferuje także udział w wycieczkach po Poznaniu
  i okolicach oraz w zajęciach odbywających się m.in. w Muzeum Narodowym.
 • Co roku dzieci z grupy najstarszej za dodatkową opłatą wyjeżdżają na "Zielone Przedszkole".
 • Codzienne zajęcia i zabawy prowadzimy zgodnie z programem MEN.
 • W pracy z dziećmi stosujemy wiele sprawdzonych i nowoczesnych metod:
  Metoda Projektów,
  Pedagogika zabawy "KLANZA",
  Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss,
  Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej,
  Metoda Carla Orffa - słowo,muzyka,ruch,
  Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone,
  Glottodydaktyka,
  "Dziecięca matematyka" wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
  Metoda Dalcroze a,
  "Przyjaciele Zippiego" metoda doskonalenia umiejętności społecznych i emocjonalnych dziecka,
  Bajkoterapia,
  Techniki parateatralne - drama, pantomima, teatryk cieni, kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe.

  Podążając za tempem rozwoju i potrzebami każdego dziecka, staramy się wybierać elementy tych metod, które w danej chwili są dla niego najlepsze.
Cofnij