zaloguj się   |   

W naszym przedszkolu przestrzegamy następujących zasad:

 1. Przedszkole jest otwarte w godz. od 7.00 do 17.00.
 2. Do godziny 14.15 odbywają się zajęcia, po tej godzinie można zacząć odbierać dzieci.
 3. Na zajęcia przedszkolne dzieci ubieramy w wygodne rzeczy - dresy, miękkie buty, tak, aby dzieci bez przeszkód mogły biegać i bawić się na dworze i w sali przedszkolnej. Unikamy długich płaszczy, pięknych sukienek.
 4. Wszystkie worki ze strojami zabieramy do domu raz w miesiącu, reczniki natomiast
  w każdy piątek - w poniedziałek nie zapominamy ich przynieść z powrotem. Prosimy, aby Państwo podpisali woreczki i każdy element stroju.
 5. Czesne wpłacamy do do 5 każdego miesiąca na konto Przedszkola:
  BZ-WBK SA IX O Poznań 53 1090 2734 0000 0001 0996 5029.
 6. Jeżeli dziecko jest chore - w kolejnym miesiacu otrzymuja Państwo zwrot kosztów za wyżywienie. Koszty posiłków odliczane są od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka.
 7. Nie przynosimy do przedszkola słodyczy, cukierków, gum do żucia.

Cofnij