zaloguj się   |   

Ramowy rozkład dnia

7.00 - 8.15

zabawy indywidualne i zespołowe, integracyjne, rozmowy planowane i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulacyjna

8.15 - 8.30

czynności porządkowe po zajęciach porannych

8.30 - 9.00

śniadanie i przygotowanie do zajęć dydaktycznych

9.00 -11.30

zajęcia edukacyjne z całą grupą, zajęcia dodatkowe

11.30

drugie śniadanie

12.00 - 13.30

zabawy w Ogrodzie Jordanowskim, spacery, wycieczki

13.30

obiad

14.00

bajkoterapia, czynności porządkowe i higieniczne

14.30 - 17.00

rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy w sali
lub na dworze, praca indywidualna i wyrównawcza, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy dydaktyczne

Cofnij